Wójt Gminy Świdnica Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w obrębie : Lutomia Górna dz. nr 210 o powierzchni 1,1966

  • Drukuj