Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Informacja o wystąpieniu Wójta Gminy Świdnica do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzanie i Zbieranie Odpadów” p 21 wrzesień 2020 Administrator BIP 5
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „PRZETWARZANIE I ZBIERANIE ODPADÓW" 25 sierpień 2020 Administrator BIP 20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO D0 POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ STUDNIĄ WIERCONĄ 25 sierpień 2020 Administrator BIP 12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRA 25 sierpień 2020 Administrator BIP 12
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu Decyzji dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2882D na odcinku Złoty Las- granica powiatu (Dziećmorowic 17 lipiec 2020 Administrator BIP 30
DECYZJA Nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 17 lipiec 2020 Administrator BIP 41
Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice- Mokrzeszów- Słotwina”; wszczętego na wniosek Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo 17 lipiec 2020 Administrator BIP 53
Wójt Gminy Świdnica zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji W sprawie odmowy Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOJANICE) O MOCY ŁĄCZNEJ DO 4 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZB 17 lipiec 2020 Administrator BIP 30
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOAJNICE) O MOCY ŁĄCZNEJ D0 4MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” 30 czerwiec 2020 Administrator BIP 33
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOJANICE) O MOCY ŁĄCZNEJ D0 4 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZB 18 maj 2020 Administrator BIP 78
Główny Biuletyn Informacji Publicznej