Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów - Słotwina”.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej