Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami.

  • Drukuj