Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami

  • Drukuj