Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej