Rok 2022

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Ogłoszenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad bezp. psami 19 grudzień 2022 Administrator BIP 67
Informacja o zakończeniu procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji w 2022 roku 30 wrzesień 2022 Administrator BIP 122
Informacja dot. Ogłoszenia Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 21 wrzesień 2022 Administrator BIP 125
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji 21 wrzesień 2022 Administrator BIP 165
Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury, sztuki i edukacji. 05 wrzesień 2022 Administrator BIP 151
Informacja o wyniku zakończenia procedury ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku 18 luty 2022 Alicja Masłyk 206
Dot. Ogłoszenia Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej. 08 luty 2022 Administrator BIP 187
Informacja Wójta Gminy Świdnica o wyniku zakończenia procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. 03 luty 2022 Administrator BIP 196
Informacja dot. Ogłoszenia Wójta Gminy Świdnica w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 26 styczeń 2022 Administrator BIP 211
Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 26 styczeń 2022 Administrator BIP 281
Główny Biuletyn Informacji Publicznej