Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi (..), projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi (...) na 2017 rok.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej