Zarządzenie nr 190/2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica..."

  • Drukuj