Rok 2020

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
zad 1 zorganizowanie dowozu i odwozu uczniow do placowek oswiatowych zad 2 dowoz i odwoz dzieci niepelnosprawnych z terenu Gminy Swidnica do/z Zespolu Szkol Specjalnych 22 czerwiec 2020 Małgorzata Suchodolska 75
Dostosowanie obiektu swietlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form dzialalnosci 16 czerwiec 2020 Małgorzata Suchodolska 245
Przebudowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 112503D w miejscowości Witoszów Dolny 09 czerwiec 2020 Małgorzata Suchodolska 802
Przebudowa dróg gminnych w Boleścinie, Lutomi Górnej i Witoszowie Dolnym 20 maj 2020 Sebastian Pietraga 448
Zadanie nr 1 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świdnica” Zadanie nr 2 „Utworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalny 08 maj 2020 Sebastian Pietraga 177
Przebudowa drogi gminnej Pszenno - Miłochów 04 maj 2020 Sebastian Pietraga 584
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia Gminy Świdnica wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie 3 lat od 2020 r. do 2023 r. 28 kwiecień 2020 Sebastian Pietraga 266
Modernizacja systemów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Świdnica 13 marzec 2020 Małgorzata Suchodolska 375
Usługi transportowe związane z naprawami dróg, placów i chodników na terenie Gminy Świdnica 04 marzec 2020 Małgorzata Suchodolska 194
„Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” RPDS.10.02.04-02-0014/18 – sprzęt drobny, znak GZO.OR.271.3.2020 - przetarg powtórzony 25 luty 2020 Sebastian Pietraga 519
Główny Biuletyn Informacji Publicznej