Wójt Gminy Świdnica Ogłasza rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej