Wójt Gminy Świdnica Ogłasza rokowania po II przetargu na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała

Główny Biuletyn Informacji Publicznej