Wójt Gminy Świdnica ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej