Wójt Gminy Świdnica Ogłasza trzecie rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica, przedmiotem zbycia jest nieruchomość położona w obrębie :

Główny Biuletyn Informacji Publicznej