Wójt Gminy Świdnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Pogorzała

Główny Biuletyn Informacji Publicznej