Wójt Gminy Świdnica Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica położonej w obrębie wsi Witoszów Górny

Główny Biuletyn Informacji Publicznej