Wójt Gminy Świdnica odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej