Wójt Gminy Świdnica odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica: dot. działki nr 139 o pow. 0,28 ha położonej w Grodziszczu

Główny Biuletyn Informacji Publicznej