Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno: działki nr 65/64, 65/80, 65/81

Główny Biuletyn Informacji Publicznej