Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi Mokrzeszów

Główny Biuletyn Informacji Publicznej