Wójt Gminy Świdnica informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Bartosza Głowackiego 4 „Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży”

Główny Biuletyn Informacji Publicznej