Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1A w budynku wielolokalowym nr 74 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi Bystrzyca Górna

Główny Biuletyn Informacji Publicznej