Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pszenno dla działek nr 65/65, 65/66, 65/67, 65/68, 65/69, 65/70

Główny Biuletyn Informacji Publicznej