Wójt Gminy Świdnica informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świdnica ul. B. Głowackiego 4 "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży” na podstawie Zarządzenia nr 89/2021 z dnia 1 września 2021 roku.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej