Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gogołów: działka nr 421/14 o powierzchni 0,1506 ha

Główny Biuletyn Informacji Publicznej