Nabór pracowników

W Urzędzie Gminy obowiązują przejrzyste zasady zatrudniania. Nowi urzędnicy wyłaniani są w drodze naboru.
Rekrutację prowadzi trzyosobowa Komisja, a ogłoszenia o wolnych miejscach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kandydaci, którzy spełnią formalne wymogi, będą dopuszczeni do kolejnego etapu procedury - rozmowy i testów kwalifikacyjnych. Komisja będzie oceniała kandydatów przyznając im punkty, a następnie dokona wyboru najlepszego z nich uzasadniając swój wybór.
Decyzję ostateczną o zatrudnieniu danej osoby podejmie Wójt, a wyniki naboru zostaną publicznie ogłoszone.

Szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje   Zarzadzenie nr 24 Wojta Gminy Swidnica z dnia 12-03-2009 w sprawie ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzednicze w Urzedzie Gminy Swidnica.pdf z dnia 12 marca 2009 r.

Załączniki:
PlikOpisOpublikowałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (klauzula RODO.doc)klauzula RODO.doc Administrator BIP15 Kb2018-06-12 11:19:26
Pobierz plik (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.pdf)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.pdf Administrator BIP92 Kb2018-06-13 10:09:59
Pobierz plik (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie.doc Administrator BIP27 Kb2018-06-13 10:10:59

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Główny Biuletyn Informacji Publicznej