Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej