Zarządzenie nr140/2013 Wójta Gminy Świdnica w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi , Projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt n

Główny Biuletyn Informacji Publicznej