Konsultacje projektu uchwały w sprawie Strategii rozwoju oświaty w Gminie Świdnica na lata 2014-2020

Główny Biuletyn Informacji Publicznej