Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w spr. podziału gminy Świdnica na okręgi wyborcze

Główny Biuletyn Informacji Publicznej