Projekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej