Zarządzenie nr 136-2016 w spr przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi (...) w spr przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Główny Biuletyn Informacji Publicznej