Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica o terminie przeprowadzenia konsultacji

Główny Biuletyn Informacji Publicznej