Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica w spr ogłoszenia terminu przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Główny Biuletyn Informacji Publicznej