Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi

Główny Biuletyn Informacji Publicznej