Dot. Zaproszenia do zgłaszania ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do „Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytk

Główny Biuletyn Informacji Publicznej