Ogłoszenie Wójta Gminy Świdnica z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Główny Biuletyn Informacji Publicznej