Uchwała nr 3/245/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świdnica w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2018 rok.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej