Inne ogłoszenia - rok 2019

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świdnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja kwatery nr 2 i 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie, gmina Świdnica" 20 grudzień 2019 Administrator BIP 33
Informacja PGW Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 17 grudzień 2019 Administrator BIP 34
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 13 grudzień 2019 Administrator BIP 32
INFORMACJA o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w woj. dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 09 grudzień 2019 Administrator BIP 26
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach Nr 241, 242 i 493 o 02 grudzień 2019 Administrator BIP 33
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wyrób alkoholu etylowego w procesie fermentacji i destylacji" 02 grudzień 2019 Administrator BIP 30
OBWIESZCZENIE - dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice-Mokrzeszów- Słotwina” 22 listopad 2019 Administrator BIP 37
Informacja Marszałka Woj. Dolnośląskiego dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych woj. dolnośląskiego 12 listopad 2019 Administrator BIP 25
OBWIESZCZENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„ Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice-Mokrzeszów- Słotwina” 11 październik 2019 Administrator BIP 51
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji "Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świd 26 sierpień 2019 Administrator BIP 55
Główny Biuletyn Informacji Publicznej