Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie wyłapywania i opieki nad bezpańskimi psami w 2013 r

Główny Biuletyn Informacji Publicznej