Zarządzenie nr 162/2019 Wójta Gminy Świdnica w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zadań gminy z zakresu wyłapywania i opieki nad zierzętami

Główny Biuletyn Informacji Publicznej