Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu

Główny Biuletyn Informacji Publicznej