Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOJANICE) O MOCY ŁĄCZNEJ D0 4 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZB

Główny Biuletyn Informacji Publicznej