Ochrona środowiska

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. 22 listopad 2023 Administrator BIP 86
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS 10 październik 2023 Administrator BIP 147
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powiet 09 marzec 2023 Administrator BIP 323
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdnica na lata 2014 - 2032 14 luty 2023 Administrator BIP 318
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica 20 październik 2022 Administrator BIP 373
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacja Programu ochrony powietrza" 14 październik 2022 Administrator BIP 407
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina. 15 styczeń 2021 Administrator BIP 859
Informacja o rozpoczęciu projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 09 czerwiec 2020 Administrator BIP 923
Główny Biuletyn Informacji Publicznej