Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej