Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powiet

Główny Biuletyn Informacji Publicznej