Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi krajowej nr 35 na odcinku Świebodzice – Mokrzeszów – Słotwina.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej