Informacja o rozpoczęciu projektu: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Główny Biuletyn Informacji Publicznej