Wójt Gminy Świdnica zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji W sprawie odmowy Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOJANICE) O MOCY ŁĄCZNEJ DO 4 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZB

Główny Biuletyn Informacji Publicznej