Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice- Mokrzeszów- Słotwina”; wszczętego na wniosek Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo

Główny Biuletyn Informacji Publicznej